www.dis.se

Björns sida om

Kartfunktionen i DISGEN 8.2d

Information om programmet, kartprodukter
och annat intressant om kartor

Ur mailflödet:
"Kartfunktionen i Disgen är nog det bästa som hänt i detta program!" tycker Lars L

bjorn.gustaf@telia.com


Om Disgen och dess kartfunktion

Historiska kartor från DIS
Litteratur om historiska kartor
Övrigt med kartanknytning

Presentationer och föredrag


Ändrat på sistonne ...
2015-10-13 Lagt upp bildspel med Översikt om Sveriges historiska kartor
2015-04-13 Nya Häradsekonomiska kartor för Disgen: Stockholms och Södermanlands län!
2015-04-12 Så gör du för att visa RIK-kartor i Disgen (ny version)
2014-10-22 (Ändring i Lantmäteriets adress till Historiska kartor på webben) Problemet åtgärdat av Lantmäteriet 2014-11-05!
2014-09-23 Rapporter och presentationer från Kartdagar, Släktforskardagar och Bokmässa.
2014-09-15 Sverigekartans data för Södra Norrland har varit något felaktigt satta. Nu finns tips att själv rätta till felet eller hämta rättade filer.
2014-09-08 Generalstabskartan för Disgen över Växjö felplacerad!
2014-09-02 Hur kommer man förbi varningstexten i Internet Explorer om skript vid studium av historiska kartor.
2014-08-26 Dekorera Disgens gröna karta med Sverigekartan!
2014-08-14 Nya DVD med Historiska Stadskartor och Nya DVDer med Häradsekonomiska kartor för Disgen
2014-05-11 Rättelse av kartblad för 049 Häradshammar i Östergötlands län
2014-05-11 Komplettering med häradsbeskrivning för Östkind, Östergötlands län
2014-01-19 Rättelser av retusch och korrigerade kartblad för Östergötlands län

 

Introduktion till Disgen 8.2

Detta dokument ger en överblick och snabbintroduktion i användningen av demoversionen av Disgen 8.2.

 


Beskrivning av Kartfunktionen i Disgen 8.2d

Detta dokument är ett komplement som innehåller det mesta om kartfunktionen som också finns i handledningen för Disgen 8.2d

 


Praktiska tips

Här hittar du diverse tips och råd vid användningen av Kartfunktionen.

 1. Navigera med många visade underlagskartor
 2. Därför kan kartan släckas innan övre zoomgräns nåtts
 3. Varför ser jag inte KBDS i kartan?
 4. Så raderar du flera underlagskartor
 5. Hittar inte koordinaterna i nya Google Maps
 6. Dekorera din Disgen-karta med Sverigekartan i skala 1:1 miljon
 7. Så gör du för att visa RIK-kartor i Disgen


 1. Navigera med många visade underlagskartor
  Ju fler kartbilder du vill visa, desto långsammare går det att flytta kartan i fönstret. Antingen väljer du noga vilka kartbilder du vill studera för stunden eller så har du ett större antal valda. I det senare fallet kan du få arbetet att flyta lättare om du följer följande råd.
  Plocka fram på Lagerpanelen i högerkant och slå där av Visa valda kartor, Slå istället på Visa kartdata. Leta nu upp det område du vill titta närmare på. Utan underlagskartor förflyttar du kartan mycket snabbare. När du är på plats, slår du åter på Visa valda kartor och slår av Visa Kartdata

 2. Därför kan kartan släckas innan övre zoomgräns nåtts
  Alla kartor är rasterbilder och består alltså av en mängd punkter. När du förstorar en bild genom att zooma in denna, förstoras varje punkt. Till slut blir punkterna så stora att bildens innehåll övergår i ett rutmönster. För att inte besväras av oskarpa bilder med överdrivna texter och symboler, släcker programmet automatiskt de kartor vars bildpunkter har förstorats till mer än 4 pixlar på skärmen, även om du angivit en högre zoomgräns. Vill du se bättre detaljer för den inzoomande punkten bör du alltså lägga in en kartbild med högre upplösning och i passande skala så den kan ersätta den av programmet tvångssläckta kartbilden.

 3. Varför ser jag inte KBDS i kartan?
  Ett KBDS, kyrkbokföringsdistrikt, är inte riktigt som en församling. Ofta har en församling indelats administrativt i flera KBDS, vilket återspeglas av kyrkoböckerna och, olyckligtvis, också i Disgens ortdatabas. En KBDS har inte egna gränser och kyrka och är allså inte en lika entydig "Disgen-ort" som församlingen. När du skapar en egen Disgen-ort för en händelsenotis, där uppgifterna hämtats i en bok för en KBDS, så är det din källhänvisning som skall ange denna. Själva orten placerar du lämpligen i den församling i vilken den aktuella KBDS ingår. Se t.ex. Sveriges församlingar genom tiderna.

 4. Så raderar du flera underlagskartor
  När du vill radera flera underlagskartor i dislogen Välj underlagskartor ... så kan du markera flera kartblad, men du får klicka på Ta bort en gång för varje kartblad. Ock du istället klickar på Vagnretur, så går det lite enklare. Det kommer att bli enklare i senare version av programmet.

 5. Hittar inte koordinaterna i nya Google Maps
  I nya Google Maps har man ändrat så att det inte längre gå att få fram koordinaterna i frågefältet genom att i kartan högerklicka och välja Vad finns här? Men det går att komma tillbaka till den klassiska versionen av Google Maps genom att klicka på frågetecknet i nedre högra kanten av kartan. Då kan vi åter tillämpa den föreslagna metoden att hämta koordinater för en valfri punkt på kartan.

 6. Dekorera din grundkarta med en översiktlig Sverigekarta
  Från DIS webbsida om Disgen kan du gratis ladda hem länskartor (fyra kartpaket) i skalan 1:1 000 000. Dessa kartor är väldigt översiktliga och upplösningen begränsar zoomnivån till nivå 21.

  • OBS: På CD-skivan med Disgen 8.2d skulle dessa kartfiler finnas med, men tyvärr har något hänt vid produktionen av CD-mastern varför dessa blivit korrupta.
  • I Kartpaketet för Södra Norrland har kartorna över Västernorrland N och Jämtland S (Härjedalen), fått felaktiga metadata. Alla kartorna är tänkta att visas i zoomintervallet 10-21 och ligga i lager 4. Du kan själv korrigera felaktiga värden i dialogen Välj underlagskartor: Markera kartbladet och klicka sedan på Ändra ... . I dialogrutan som visas kan du nu ställa in rätt zoomintervall och rätt lager.
   Kartpaketet på DIS webb har nu korrekta metadata.
  • Du kan också hämta ett komplett och korrigerat kartpateket av Sverigekartan med alla delkartorna här (zipfil, ca 23 Mb). Spara zip-filen på Skrivbordet. Packa upp filerna och importera sedan kartorna från Disgen. Glöm inte att först i Disgen ta bort de kartbladen som du vill byta ut, annars kommer inte de nya rätta uppgiftena att importeras.

 7. Så gör du för att visa RIK-kartor i Disgen
  Det finns flera medlemmar som tidigare har skaffat sig de "moderna" Gula, Röda och Gröna kartorna från Lantmäteriet på DVD. Dessa kartor är anpassade till RT90 och passar därför utmärkt att visa i Disgen. En liten hake är att de är lagrade i ett av Lantmäteriet specifikt format, det s.k. RIK-formatat. Idag finns det olika program som kan konvertera dessa filer till bmp och sådana kan vi hantera i Disgen. Men det behövs lite handpåläggning. Handledningen RIK2DG.pdf beskriver hur du går tillväga och i filen RIK2DG.ods hittar du ett LibreOffice-makro som bygger kartpaket för dessa filer. Sedan är det bara att importera paketen och genast ligger kartorna på plats i Disgen.

 


Fel och brister

Här hittar du en lista över kända fel som kommer att åtgärdas så snart tillfälle ges.

 1. Export i KML-format kan missa bilder
 2. Underlagskarta försvinner då jag zoomar ut
 3. Varning! Förändra läget för län, kommun och församling av misstag
 4. Koordinater med longitud mellan 0 och -1 grad
 5. Inställningar för kartutskrifter kvar i kartfönstret efteråt
 6. Justera ortnamnet efter flyttning i ortdatabasen
 7. Går ej att släcka och tända kartlager med siffra i numeriska tangentbordet
 8. Ändring i Lantmäteriets adress till Historiska kartor på webben. Problemet löst!


 1. Export i KML-format kan missa bilder
  Standardformatet i KML-exporten är filformatet KML. Denna export visar inte alltid dina ingående bilder (bildfilens namn får t.ex. inte här innhålla åä och ö) och kan bara visa dina släktturer med dessa i den egna datorn.
  Genom att istället alltid välja formatet KMZ vid exporten, kommer alltid bilderna med. Dessutom justeras ev. opassande filnamn (med åä och ö) på dessa så att de på rätt sätt kan visas i Google Earth.

 2. Underlagskarta försvinner då jag zoomar ut
  När en kartbilden skall laddas för att visas på en lägre zoomnivå, dvs då du zoomar ut, kan den utebli. Detta uppträder ibland när du t.ex. zoomar ut i en importerad Häradsekonomisk karta. Vid nivå 30 skall den översiktliga kartbilden (med filnamnet som slutar på _GS.jpg) visas och ersätta de mer detaljerade delkartorna. För att komma runt problemet: zooma ut ytterligare ett steg och zooma sedan åter in ett steg så skall kartbilden komma fram igen.

 3. Varning! Förändra läget för län, kommun och församling av misstag
  Om du dubbelklickat på län, kommun, församling eller egen ort i Ortpanelen till vänster för att expandera/öppna denna och se underliggande orter, kan du ha fått en dialogruta med ett av följande meddelanden:

  1. Kunde inte tolka innehållet i klippbufferten. Ingen fara, svar OK
  2. Skall koordinaterna för .... användas? Svara alltid NEJ på denna fråga.
   Om du svarar JA kommer den aktuella orten att få de koordinater som visas i dialogrutan.
   Detta är inte alls bra för län, kommuner eller församlingar!

  Orsaken är ett för okontrollerat sätt att förenkla placeringen av en ort. När du avsiktligt använder klippbufferten för överföring av koordinater från Eniro, Hitta eller Google Maps skall du alltid ha för vana att högerklicka på orten och välja Hämta koordinater från klippbuffert

  Klicka alltså på [+]-rutan för att "öppna" en ort och visa underliggande orter.
  Klicka av samma skäl på [-]-rutan för att "dölja" en orts underliggande orter.
  Dubbelklicka INTE i ortsträdet!

 4. Koordinater med longitud mellan 0 och -1 grad
  Tyvärr kan inte ortdatabasen spara koordinater där longituden är i intervallet 0 - -1 grad. Rådet är att tills vidare välja en koordinat som ligger på +-sidan och i ortens beskrivning notera den rätta koordinaten.

 5. Inställningar för kartutskrifter kvar i kartfönstret efteråt
  Aktuell inställning för rubrik, rutnät och teckenförklaringar i kartfönstret före en utskrift återställs inte efter en utskrift. Det är alltså inställningarna för dessa vid utskriften som visas i kartfönstret efter avslutad utskrift.

 6. Justera ortnamnet efter flyttning i ortdatabasen
  När du flyttar en Disgen-ort t. ex. från en församling till en annan i ortdatabasen (klipp ut / placera på samma eller nästa nivå) kommer texten i utskrifterna fortfarande bära den gamla ortens härstamning, dvs gårdens överordnade orter som församlingens namn. För att korrigera denna brist måste du peta på din orts namn, t.ex. lägga till ett mellanslag på slutet och sedan radera detta igen. Då kommer ortnamnet i utskriften att bli rätt. Har du själv kompletterat ortens namn med extra förtydligande för utskriften får du fylla i det på nytt.

 7. Går ej att släcka och tända kartlager med siffra i numeriska tangentbordet
  Du kan tillfälligt släcka och tända ett eller flera kartlager med tangenterna 1-4, men bara de som är placerade ovanför bokstavstangenterna.

 8. Ändring i Lantmäteriets adress till Historiska kartor på webben
  Vi upptäckte att webbadressen till Lantmäteriets sida med sökresultat till Disgen hade ändrats någon gång under oktober 2014. Man kunde inte längre automatiskt få se listan över aktuella historiska kartor för den ort/punkt du valt.

  Lantmäteriet har den 5 nov. 2014 åtgärdat adresshanteringen efter att bristen påtalats. Den nedan föreslagna åtgärden har därmed blivit överflödig. Har du ändå gjort detta, så är ingen skada skedd. Båda sätten fungerar!

  Lyckligtvis kan du själv åtgärda denna brist genom att hämta en fil som innehåller den ändrade adressinformationen. Så här gör du om du är datorns systemadministratör (om inte, får du kontakta denne):

  • Avsluta Disgen om du har programmet igång.
  • Gå till C:\Program (x86)\Dis\Disgen82 (eller C:\Program Files (x86)\Dis\Disgen82 på engelska). I denna map hittar du filen disgen_url.ini. Det är denna fil du skall byta ut.
  • Högerklicka på filnamnet: disgen_url.ini här och välj Spara mål som ... (ev Spara länk som ...).
  • Leta upp ovanstående plats i det nu visade Utforskarfönstret och tryck Spara.
  • Du får se en dialogruta med innehållet disgen_url.ini finns redan. Vill du ersätta den? Svara Ja!

  Den gamla filen ersätts nu med den nya. Starta Disgen och kontrollera att det nu åter går att direkt se listan över de historiska kartorna för din valda Disgen-ort med kända koordinater i Ortpanelen eller punkt i Disgenkartan.

 


Sveriges Historiska Stadskartor

På denna DVD finns ett urval historiska stadskartor av tre lantmätare med olika karaktär och från olika tidpunkter.

I början av 1800-talet renoverade och kopierade Fredrik Adolf Wiblingen (WI) kartor från 1790-talet över svenska och finska städer. Här återfinns 76 svenska stadskartor.

Under början av 1800-talet lät Nils Gustav Werming (WE) trycka 101 kartor i kopparstick, även dessa över Sverige och Finland, av vilka 44 svenska stadskartor ingår här.

Erik Gustaf Ljunggren (LJ) gav under 1850-talet ut verket Atlas öfver Sveriges städer med deras ägor. Ur denna samling kommer 83 stadskartor.

På kartorna av Werming och Ljunggren ingår både stadskärnor och omgivningar. På Ljunggrens kartor finns också gatunamn, arealuppgifter och folkmängder. Ljunggren skulle senare under 1800-talet leda produktionen av de häradsekonomiska kartorna.

DVDn innehåller 203 kartor över 92 städer i en till tre varianter av de olika lantmätarna. Kartbilderna är lagrade i högupplöst jpg och filnamnen innehåller lantmätarnas initialer.

En CD med dessa kartor (i FlashPix-format) har tidigare utgivits av Lantmäteriet 1998 och kartorna ingår även i Krigsarkivets samlingar.

OBS: Kartbilderna är INTE anpassade till Disgen 8.2c eller senare version. Vill du ändå studera dem tillsammans med andra kartor i med Disgens kartfunktion får du själv beskära, retuschera och placera kartbilderna enligt programmets handledning.

I denna förteckning hittar du lista över de ingående kartorna fördelade på de olika städerna. Wiblingens kartor har inga angivna årtal utan är endast numrerade. De övriga kartorna är daterade.

 • Kart-skivan kan köpas från DIS kansli, 013-14 90 43, dis@dis.se

 


Sveriges Häradsekonomiska Kartor

Denna DVD-skiva innehåller alla Häradsekonomiska kartor över Sverige. De tillgängliga kartbladen täcker inte hela Sverige. Småland, Öland, Gotland och stora delar av Bohuslän, Dalarna och Norrland saknar kartblad, se översikten till höger. Mer information om kartornas täckning.

Kartorna är i DjVu-format och är ej anpassade för RT90 och kan därför inte direkt importeras i Disgen. Kartbladen kan exporteras i DjVU-visaren som bmp-filer och klipp ur dessa kan manuellt placeras som underlagskartor i Disgen.

  Om du får upp en varningsruta från Internet Explorer med följande text när du skall starta dialogen på DVD:n:

Internet Explorer förhindrade den här webbsidan
från att köra skript eller ActiveX-kontroller

beror det på att IE inte tillåter skript i de visade webbsidorna med aktuella inställningar. Dialogen på DVD-erna med Historiska kartor innehåller nämligen sådana.

För att slippa dessa varningar kan du göra följande:

 1. Klicka på kugghjulet längst upp till höger i Internet Explorer och välj Internetalternativ
 2. Välj fliken Avancerat och bocka för någon av (eller båda) de två raderna under Säkerhet som börjar med "Tillåt att aktivt innehåll ..."; den ena för filer i datorn om du gjort en kopia av DVDn på din hårddisk, den andra för filerna från DVDn.
 

 • Kart-skivan kan köpas från DIS kansli, 013-14 90 43, dis@dis.se

 


Häradsekonomiska kartor för Disgen

Dessa DVD-skivor innehåller alla Häradsekonomiska kartor över resp. län. De tillgängliga kartbladen har georefererats till RT90 och kan importeras direkt i Disgen. Kartbladen ansluter till varandra och kan studeras och jämföras med andra RT90-kartor.
Med kartorna följer också beskrivningar av gårdarna i länets härader. Dessa beskrivningar refererar till de mer översiktliga Häradskartorna i skala 1:50 000.
Kartorna som ingår är dels i DjVu-format, dels anpassade för RT90. Häradsbeskrivningarna är i DjVu-format

För närvarande finns kartor för följande län klara att importeras och visas i Disgen:

Stockholm, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro med Södra Dalarna, Västmanland.

Övriga läns kartor kommer att göras tillgängliga efter hand.

  OBS: Om du får upp en ruta från Internet Explorer med en varningstext om skript när du skall starta dialogen på DVD:n: Läs mera här om hur du kan slippa denna.  
 • Stockholms län

  Kartornas täckning. Denna karta finns också på USB Wafer, dvs USB-minne som har formen av ett "Kreditkort".
 • Södermanlands län

  Kartornas täckning. Denna karta finns också på USB Wafer, dvs USB-minne som har formen av ett "Kreditkort".

 • Östergötlands län

  Kartornas täckning.

  Några brister

  • Brister i retusch har noterats. Felen visar sig som vita vertikala linjer/band till höger om de detaljerade kartbladen vid zoomnivå 30 och högre. Felen finns på följande kartor:
   • E085 Sturefors
   • E105 Gubbö kupa
   • E145 Norra Vi
   • E150 Västra Ryd

   Korrigerade kartblad i filen Korr_HEK_E.zip(ca 25 Mb) hämtar du genom att högerklicka här och välja Spara mål som .... Placera zipfilen på skrivbordet och extrahera allt här. I zipfilen finns utöver nya kartblad också detaljerade anvisningar om hur du installerar dem.

  • För kartbladet E029 Medevi finns olyckligtvis två dgk-filer, den ena av dessa är en rest från förutgåvan av denna DVD
   • HEK_E029_Medevi.dgk - Denna skall inte användas. Har du installerat kartblad med denna dgk-fil så har du inte fått in några kartblad alls. Du kommer att få felmeddelandet: Kan inte öppna underlagskarta: t.ex. HEK E029 Medevi (HEK_E029_Medevi_GS.jpg). Ta bort kartbladen i dialogen Välj Underlagskartor ...
   • HEK_E029_Medevi_1868-77.dgk - Denna är den riktiga dgk-filen som du skall ladda kartbladen med.

  • Felaktiga delkartor för E049 Häradshammar har upptäckts. Dessa visar istället delbilderna för grannkartan E048 Kuddby. En rättad mapp för kartbladet finns tillgänglig att ladda. Den heter E049 Häradshammar och ligger i zipfilen med samma namn.
   • Hämta zipfilen HEK E049 Haradshammar.zip (högerklicka på länken och välj Spara mål som ...) och placera den på Skrivbordet
   • Packa upp / extrahera innehållet i den korrekta zip-filen.
   • Radera i Disgen alla kartorna för HEK E049 Häradshammar (dialogen Välj underlagkartor ..., knapp Ta bort)
   • Importera i Disgen på nytt 049 Häradshammar från den extraherade mappen istället (dialogen Välj underlagskartor ..., knapp Importera ...).

  • Del 1 av Beskrifningen till kartan öfver Östkinds och Björkekinds härader) saknas i DjVu-materialet från Lantmätereiet. Här kan du se det saknade dokumentet till Östkinds häradskarta i en pdf med scannade bilder i jpg.

 • Värmlands län

  Värmlands kartor är uppdelade på två DVD:er, en över den södra delen och en över den norr delen, se kartornas täckning. Den heldraga linjen markerar uppdelningen mellan kartorna på DVD:n med Södra resp Norra delen av länet. Arvika och Filipstad hamnar på den södra delen medan Sunne och Munkfors hamnar på den norra.

 • Örebro län och Södra Dalarna

  Kartornas täckning för Örebro län och Södra Dalarna (starkare gult). Övriga kartor markerade i Dalarnas län ingår i de angränsande länen Värmland och Västmanland.

 • Västmanlands län

  Kartornas täckning.

  Kart-DVD:erna kan köpas från DIS kansli, 013-14 90 43, dis@dis.se

 •  


  Generalstabskartor för Disgen

  Denna DVD-skiva innehåller ett urval kartblad av tidiga Gernalstabskartor över olika tätortsområden.
  Kartorna är lagrade i högupplöst jpg-format, rektififierade för RT90 och kan importeras direkt i Disgen.

  Kart-DVD:erna kan köpas från DIS kansli, 013-14 90 43, dis@dis.se.

   

   

   

   


  Generalstabskartan 1805-1979

  En uttömmande historiebeskrivning om tillkomsten av Sveriges Generalstabskartor, ursprungligen militära kartor som under senare år blivit var mans karta. Hur många av oss äldre har inte haft skolorientering efter dessa kartblad.

  Boken kan köpas från Kartografiska Sällskapet

   


  Släktforskarförbundets handbok nr 3

  KART-forskning

  Denna handbok ger en introduktion i Lantmäteri och karthistoria. Här beskrivs också såväl traditionell analog form för kartanalys samt digital kartanalys med hjälp av Disgen.

  Med handboken följer en CD-skiva med ett stort urval av artiklar, introduktionsmaterial och ett fylligt kursmaterial för självstudier och cirklar.

   


  Några kartlänkar


  Svenska historiska kartor

  Svenska temakartor

  Utländska historiska kartor

  Geografiska söktjänster med aktuella kartor

  GIS, Geodata och kartteknik


  DIS deltagande på Kartdagarna på ELMIA i Jönköping

  Under arbetet med Kartfunktionen i Disgen och bearbetningen av historiska kartor, har DIS haft möjlighet att löpande resovisa de olika produkterna i nära samarbete med Lantmäteriet. Genom vår närvaro, exponering och några föredrag har vi fått stimulerande återmatning i det löpande arbetet.

  DIS i Lantmäteriets monter 2009

  Delt: Gull-Britt Andersson, Ingvar Kärrdal & Björn Johansson

  DIS i Lantmäteriets monter 2010

  Delt: Susanne Enkel, K-I Ångström & Björn Johansson

  Utmärkelse 2012

  DIS tilldelades priset
  Årets organisation
  av Kartografiska Sällskapet.

  Föredrag 2014

  Om georefereringen av
  Häradsekonomiska kartorna


  Kartglimtar från Släktforskardagarna i Karlstad 30-31 aug 2014

  Fyra nya Kart-DVDer

  DIS utbud omfattar därmed nio DVDer med historiska kartor, se faktabladet.

  Ett exemplar av DVDn Sveriges Historiska stadskartor överlämnades av K-I Ångström och undertecknad till Lynne Ralsberg, produktchef för Arkiv och Historiska Kartor på Lantmäteriet, i samband med hennes föreläsning på lördagen.

  Lynnes föredrag om Historiska kartor visade sig fånga väldigt många åhörare. Två fulla sittningar lockade 300-350 åhörare. Man kan konstatera ett påtagligt intresse för historiska kartor hos många släktforskare!


  Presentationer om Släktforskning med kartans hjälp.

  Vid fem tillfällen, tre på lördagen och två på söndagen, presenterades i två 1/2-timmespass hur man använder kartor i släktforskningen.

  Klicka på resp bild för att se hela bildserien. Klicka på Google Earth-bilderna för att se släktresan på demofilm eller direkt i Google Earth för egen styrning.


  Visa film med släktresan
  (demo.mp4, 24 Mb)
  Om filmen inte startar automatiskt: hämta filen och spara på skrivbordet, kör sedan med Media Player.

  Gör släktresan själv
  (Google_exempel.kmz, 430 kb)
  I Google Earth meny Verktyg - Alternativ - Turer kan du ställa in tid för förflyttningarna mellan orter och tid för pauserna per ort.


  Presentationer på Bok & Bibliotek sept 2013

  Vid mässan Bok & Bibliotek på Svenska Mässan i Göteborg i sept 2013 hölls dessa två presentationer i Studieförbundet Vuxenskolans monter.

  Klicka på bilderna för att se bildspelen (i pdf)


  Kartexempel Nynäshamn

  I denna zipfil (ca 78 mb) ligger ett kartpaket för Disgen med historiska kartor över Nynäshamn! Ladda ner till Skrivbordet och packa upp zipfilen där. Filen ligger kvar tills vidare.


  Kartexempel Gröna kartan AB Stockholm län

  I denna zipfil (ca 140 mb) ligger ett kartpaket för Disgen med prov på Gröna kartan över Stockholms län. Paketet innehåller 102 kartblad. Filen ligger kvar här tills vidare.


  Material till Marknadsgruppen

  I denna pdf m vita rubriker enligt grafiska profilens intentioner med vit text i färgad yta ligger affischförslag med ny logo. Filen ligger kvar här tills vidare.