AB ABC DU TU S W X1 X2 Y1 Y2 Y3 Z DE E F G H1 H2 I L M N O P R

Klicka på de gröna ytorna för detaljinformation!

Läs mer ...


Om Generalstabskartorna

Källa: Lantmäteriet

Generalstabskartan framställdes under en ca 150 år lång period. Gravyren av det första bladet påbörjades 1827, men utgivning för civila ändamål påbörjades först 1857. De sista reviderade generalstabskartorna utgavs under 1970-talet, då kartserien ersattes helt av den topografiska kartan. Kartan är utgiven i en serie för södra Sverige och en för norra. De olika serierna benämns ofta Södra resp. Norra verket. I södra området utgavs kartan i skala 1:100 000. I norra delen av landet är skalan primärt 1:200 000, men en god del av området gavs också ut i skalan 1:100 000. Bladstorleken för Södra verket var 15x20 decimaltum (dvs ca 45x60 cm). Inom Norra verket utgavs bladen som s.k. gradblad (1,5x2 grader). Bladen i de olika våderna har därmed inte samma storlek. De tryckta bladen är betydligt mindre än de över södra Sverige. Normal storlek är ca 30x33 cm.

Vid produktion av kartan gjordes först en s.k. stomkarta, framställd av förminskade skifteskartor, som sammansattes på ett underlag av relativt glest geodetiskt nät. Dessa stomkartor utgjorde underlag för framställning av ett s.k. fältkoncept. Fältkoncepten liksom stomkartorna framställdes oftast i dubbla utgivningsskalan. Den färdiga kartan utgavs normalt tryckt i svart och blått, men kartan förekommer i vissa områden färglagd (normalt för hand) med flera färger. Alla blad har varit föremål för en eller oftast flera revideringar.

Ursprungsskala: 1:50 000. Upplösning vid scanning: 0,1 mm.

Filen AB_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
75 Stockholm NV Fältarbetsår 1866
75 Stockholm NO Fältarbetsår 1866
75 Stockholm SV Fältarbetsår 1866
75 Stockholm SO Fältarbetsår 1866

Filen ABC_HIST.RIK är baserad på följande fältkonceptblad till Generalstabskartan:
84 Uppsala NV Fältarbetsår 1862

Filen DU_HIST.RIK är sammansatt av följande sex fältkonceptblad till Generalstabskartan:
83 Sala SV Fältarbetsår 1831
83 Sala SO Fältarbetsår 1831
74 Västerås NV Fältarbetsår 1852
74 Västerås NO Fältarbetsår 1852
74 Västerås SV Fältarbetsår 1852
74 Västerås SO Fältarbetsår 1852

Filen S_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
71 Karlstad NV Fältarbetsår 1885
71 Karlstad NO Fältarbetsår 1885
71 Karlstad SV Fältarbetsår 1885
71 Karlstad SO Fältarbetsår 1885

Filen TU_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
73 Örebro NV Fältarbetsår 1923
73 Örebro NO Fältarbetsår 1923
73 Örebro SV Fältarbetsår 1923
73 Örebro SO Fältarbetsår 1923

Filen W_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
97 Falun NV Fältarbetsår 1895
97 Falun NO Fältarbetsår 1895
97 Falun SV Fältarbetsår 1894
97 Falun SO Fältarbetsår 1894

Filen X1_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
98 Gävle NV Fältarbetsår 1895
98 Gävle NO Fältarbetsår 1896
98 Gävle SV Fältarbetsår 1895
98 Gävle SO Fältarbetsår 1895

Filen X2_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
84 Hudiksvall NV Fältarbetsår ca 1900
84 Hudiksvall NO Fältarbetsår ca 1900
84 Hudiksvall SM Fältarbetsår ca 1900
84 Hudiksvall SO Fältarbetsår ca 1900

Filen Y1_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
74 Indal SO Fältarbetsår 1903
75 Härnösand SV Fältarbetsår 1904
79 Sundsvall NO Fältarbetsår 1897
80 Brämö NV Fältarbetsår 1904

Filen Y2_HIST.RIK är sammansatt av följande två fältkonceptblad till Generalstabskartan:
68 Sollefteå NO Fältarbetsår 1901
68 Sollefteå SO Fältarbetsår 1901

Filen Y3_HIST.RIK är sammansatt av följande två fältkonceptblad till Generalstabskartan:
69 Örnsköldsvik NV Fältarbetsår 1905
69 Örnsköldsvik NO Fältarbetsår 1905

Filen Z_HIST.RIK är sammansatt av följande fyra fältkonceptblad till Generalstabskartan:
66 Åre NO Fältarbetsår 1900
67 Östersund NV Fältarbetsår 1899
66 Åre SO Fältarbetsår 1899
67 Östersund NO Fältarbetsår 1899

De sammansatta Generalstabskartorna har av DIS konverterats från Lantmäteriets RIK-format till JPG-format och preparerats för användning i Disgen 8.2. Kartfilernas namn har på denna DVD ändrats till GSK och varje delbild, täckande max 12,5 x 12,5 km (6-30 bilder per karta) har numrerats löpande enligt bifogade kartöversikter. De rosa ytorna som kan förekomma i kartbladen tolkas i Disgens karta som transparenta.

Upp

Referenslitteratur

Boken Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sundberg (Kartografiska sällskapet, ISBN 91-631-1693-6) är ett referensverk där författarna skildrar kartseriens historik, de olika produktionsfaserna från förarbete till färdig karta, organisationsförändringar och teknikutveckling. Dessutom finns tabeller och översikter över generalstabskartans olika versioner och editioner med produktions- och utgivningsår.

Boken kan beställas från Kartografiska Sällskapet, c/o Lantmäteriet, 801 82 Gävle

Se även webbsidan hos Kartografiska Sällskapet.

 

 

Handboken KART-forskning av Karl-Ingvar Ångström och Björn Johansson (Sveriges Släktforskarförbund 2011, ISBN 978-91-87676-62-8) ger en introduktion i historiska kartor och lantmäteriverksamhet samt hur man kan använda analoga och digitala tekniker vid studiet av dessa. Till boken följer en CD med fördjupnings- och självstudiematerial.

Boken kan beställas från Sveriges Släktforskarförbund, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna

Se även webbsidan hos Rötterbokhandeln

 

 

Upp

Teckenförklaringar

Nedan visas ett antal bilder ur boken Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sundberg (Kartografiska sällskapet, ISBN 91-631-1693-6) som visar de vanligaste symbolerna. Klicka på bilden för att se den i större skala!